O nas    Številka 1    Trgovina    Prispevki    ︎   ︎      SL/EN

Etc. je revija, ki je namenjena predstavitvi aktualne umetniške produkcije od Baltika do Balkana.Revija ETC. je s svojim naborom mednarodnih umetnikov in umetnic zasnovana tako, da povezuje umetnike, kuratorje, pisce in založnike, ki delujejo na področju sodobne umetnosti. Tematsko se revija z vsako številko osredotoča na raznolike tematike s področja družbe, okolja in umetnosti ter je tako zasnovana kot platforma za raznolike glasove in mnenja iz območja Evrope, s čimer prispeva k širšemu razumevanju specifičnih problematik in rekontekstualizaciji zgodb, ki segajo izven državnih meja. Danes je bolj kot kdajkoli nujno vzpostavljati dialoge in platforme za odprte diskusije. Revija to poskuša vzpostaviti z grajenjem mreže mladih kritičnih umov z izrazito raznolikimi izkušnjami.
Našo ekipo sestavljajo slovenski kuratorji in galeristi iz različnih kreativnih področij: Galerija Fotografija, Ravnikar Gallery Space, DobraVaga in založba Look Back and Laugh. Letno izhajajoča revija skozi različne aktualne teme predstavlja mlade slovenske in tuje umetnike in umetnice. Cilj publikacije je ustvariti medij za predstavitev aktualne mednarodne in lokalne umetniške produkcije in s tem doprinesti k boljši povezanosti slovenske sodobne umetnosti z mednarodnim umetniškim prostorom; prizadevamo si za zasnovo skupne platforme na področju vzpostavljajoče se umetnosti v Evropi. V prvi številki revije so predstavljeni prispevki umetnikov in kuratorjev iz Slovaške, Poljske, Madžarske, Hrvaške, Nemčije, Italije, Moldavije, Švice, Belorusije in Bosne in Hercegovine.


Revija obsega raznolike sekcije, med drugim Intervju s povabljenim umetnikom, kuratorjem ali teoretikom, ki predstavi svoje mnenje o izbrani temi; Studio Visit, ki podrobneje predstavi umetniško prakso izbranega umetnika, katerega življensko delo se posebej izrazito nanaša na temo številke; sekcijo Mnenje, ki strokovnjake z različnih področij vabi k refleksiji vsakokratne teme revije; in Knjige, sekcijo posvečeno aktualnemu dogajanju v svetu umetniškega založništva. Najbolj obsežen del revije predstavlja sekcija Portfolio, ki skozi kuriran izbor umetnikov natančneje predstavi izbrane projekte v formatu portfelja – ta vsebuje vizualno predstavitev del in krajše opise projektov.EKIPA


Urednica
Hana Čeferin
Kuratorska skupina
Ajda Ana Kocutar
Lara Mejač
Hana Čeferin

Oblikovanje
Zoran Pungerčar
Ustanovitelji
Barbara Čeferin, Hana Čeferin, Ajda Ana Kocutar, Lara Mejač, Zoran Pungerčar, Piera Ravnikar, Anja ZverPODPORNIKI